PRAKTIJK: 074-2911828

Welkomstbrief

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen bij een optimale mondgezondheid.

In onze praktijk gelden de volgende huisregels:

 • Bij onze kennismaking met u verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.
 • Graag bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs, zorgpas / of afsprakenkaart meenemen.
 • Wij vinden uw privacy belangrijk. Patienteninformatie wordt niet aan derden meegedeeld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing)
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • Indien u pijn heeft, belt u ons met voorkeur voor 10:00 uur zodat wij u dezelfde dag nog kunnen helpen.
 • Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt (bij een spoedgeval). Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitloop is op geen enkele manier bij de tandarts te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn.
 • Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik tijdig doorgeven aan de balieassitente.
 • U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole.
 • Bij niet nagekomen afspraak of wanneer korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij de kosten in rekening brengen.
 • Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit telefonisch of per mail info@vanblijkshof.nl
 • Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraak niet nakomen, uit te schrijven.
 • Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factureringssbedrijf infomedics 0900-4049404. Verdere informatie over betalingsvoorwaarden zijn te verkrijgen bij de balieassistente. Wilt u geen facturen ontvangen van infomedics, dan dient u de rekening na afloop van de behandeling contant te voldoen.
 • Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting.
 • Waak zelf over u eigendommen. Tandartspraktijk van Blijkshof is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.